A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


  Katarzyna Kowalska – kierownik, tel. 44 616-39-82, pok. 14

  - nadzór nad referatem,

  - decyzje środowiskowe,

  - wydawanie opinii akustycznych,

  - uzgadnianie i opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin


  Monika Jarzecka – tel. 44 616-39-82, pok. 14

  - prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody,

  - prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków na terenie gminy,

  - prowadzenie postępowań dotyczących egzekwowania obowiązku przyłączenia nieruchomości zabudowanych do sieci kanalizacyjnej,

  - postępowania dotyczące usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

  - opłaty środowiskowe,

  - azbest,

  - deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

   

  Renata Wawrzyńczak – tel. 044 616-39-83 pok. 14

  - rolnictwo,

  - prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

  - opłata retencyjna,

  - prowadzenie spraw związanych z nakazem przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego,

  - prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

  - przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,

  - zgłoszenia i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.


  Karolina Dryżek – tel. 44 616-39-83, pok. 14
  - prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

  - nadzór nad firmą odbierającą odpady komunalne,

  - rejestr działalności regulowanej,

  - Baza Danych o Odpadach.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 07.03.2023
  Podpisał: Katarzyna Kowalska
  Dokument z dnia: 07.03.2023
  Dokument oglądany razy: 60295
Gmina Wola Krzysztoporska